Thông tin liên hệ – mọi ý kiến đóng góp xin gửi về:

Thư quán 1997books.com 

Địa chỉ: Thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, Nghệ An

Điện thoại: 0879.42.1997
Email: vidaisy0402@gmail.com